Informace

 

Počátkem 70-tých let vznikla myšlenka na vybudování sportovního areálu na místě bývalé cihelny. Představou bylo nejen vybudování hřiště na kopanou, ale i areálu pro atletiku, tenis, volejbal, kluziště, a moderních  kabin. Při projednávání  projektového úkolu na výstavbu areálu se sešli odpovědní zástupci zainteresovaných organizací a složek dne 11. 4. 1974. Vyjádření všech zástupců je uvedeno v zápisu a jednoznačně podporovalo výstavbu areálu. Závěrem bylo schválení projektového úkolu. S pracemi na vybudování tohoto areálu bylo započato již v roce 1974 Velký problém začal již s rovnáním plochy ( zahrnutí rybníčku, svahy),kdy přes přísliby při projednávání projektového úkolu, nedošlo k jejich naplnění . Realizace  se  po dlouhých jednáních ujali pracovníci melioračního družstva Jevíčko. Ihned se započalo s pokládáním trativodů a provedením meliorací. Nadšení bylo velké, ale vše skončilo finančními problémy

Došlo k pozastavení  stavby  a vše bylo úplně jinak. Situace se zdála neprůrazná, nedostávalo se peněz , práce postupovaly velmi pomalu a dokončení zůstalo v nedohlednu. Velký podíl na postupu prací v té době měl zejména pan Karel  Ondroušek st.a Vlastimil Tatarin.  Díky přízni stavební společnosti OL SPOL Svitavy p. Josefu Češkovi a p. Ladislavu Olivovi, která se projevovala na konci devadesátých let, se podařilo za velké finanční pomoci Obecního úřadu dokončit vnitřní úpravy kabin, Následně v roce 2003 firma OL. Spol dokončila opravy kabin a provedla zateplení budovy včetně nové fasády. Na financování se podílel Obecní úřad, byla poskytnuta dotace z Krajského úřadu v Pardubicích.  Hodnota kabin představuje 1.2 mil. Kč. Také zde byly vybudovány za pomoci  firmy OL Spol a členů TJ dva nové volejbalové kurty včetně dětského hřiště. Sportovní areál se tak po  dlouhých peripetiích  stal pěkným sportovním i kulturním stánkem naší obce.

V roce 2007 proběhla rekonstrukce fotbalového hřiště. Rekonstrukci prováděla firma Jiří Kubeš. Bylo vybudováno zavlažování a současně zrekonstruován trávník v celkové hodnotě 647 tisíc korun.

   Součástí rekonstrukce bylo vybudování hloubkového vrtu pro čerpání vody která je rozváděna do přečerpávací nádrže, z této nádrže je následovně pomocí řídící jednotky dodávána do devíti stanic, každá stanice obsahuje dvě trysky. Tyto trysky obstarávají závěrečnou fází celého procesu jehož výsledkem je rovnoměrné zavlažování celé hrací plochy.

   

   Finanční prostředky byly získány v rámci akce "Zelený trávník". Na této investici se finančně nejvíce podílel Obecní úřad Radiměř částkou 300 tisíc korun, dále Českomoravský fotbalový svaz částkou 240 tisíc korun a Tělovýchovná jednota Radiměř částkou 107 tisíc korun.

   Celá rekonstrukce proběhla za významné bezplatné pomoci firmy OLSPOL, zejména pana Josefa Češky. Jednalo se o vypracování projektu, zaštítění požadavku, vedení stavebního deníku a vyřizování plateb. Díky tomu nemusela být tělovýchovná jednota vystavena nebezpečí ze strany dodavatele. Proplácení proběhlo bez půjček.

Vyhledávání

© Copyright 2012 TJ Radiměř | webdesign Tomáš Trnečka