Historie

 

 

Oddíl  kopané začal svoji historii již v roce 1946. První utkání bylo se Sokolem Rohozná, které skončilo vítězně. Poté byl pořádán první pohárový turnaj za účasti oddílů z Rohozné, Vendolí a Radiměře. Tento turnaj byl nejen zdařilý, ale přinesl pro Radiměř 1. místo. Následovalo mnoho utkání , kde oddíl svoji obec vzorně reprezentoval. K pohárovému turnaji je třeba připomenout , že se měl konat na pozemku p.Doležala. Ten však pozemek těsně před turnajem rozoral . Utkání se proto hrálo na pozemku p.Baráka, který jej ochotně uvolnil. Po těchto problémech bylo zřízeno hřiště na pozemku za Dufkovými (dnes prostor okálů), kde hřiště neodpovídalo rozměrům a jednu branku tvořily dvě vzrostlé lípy, kde se připevnilo jen horní břevno. V roce 1947 se ustavil výbor TJ . Následovaly další turnaje v Březové, Hradci., Vendolí, Lánech. Na zápasy se jezdilo většinou na kolech nebo i pěšky.

V roce 1951 přidělil Národní výbor zahradu pod panem Dvořákem ke zbudování nového hřiště. Výstavba byla náročná, muselo dojít ke kácení stromů, bourání dvou domů, navážení a rozšiřování hrací plochy . Přesto hřiště bylo malé. Proto bylo v roce 1964 přistoupeno k úpravě hrací plochy – rozšíření hřiště(100x56m), snížení výškového rozdílu(107 cm, ). Dál byla provedena regulace potoků z obou stran  a oplocení hřiště, což vše bylo realizováno během 1 roku. Velkou zásluhu na tom měli členové organizace, ale i  předseda JZD pan Mojmír Kopecký, obsluha buldozeru pan Milan Svoboda a Josef Burda. Z členů se největší měrou podíleli pánové  Josef Harašta, Ladislav Harašta, Gustav Chvála, Luboš Marek, Antonín Jarský a Josef Dufek.

Počátkem 70-tých let vznikla myšlenka na vybudování sportovního areálu na místě bývalé cihelny. Představou bylo nejen vybudování hřiště na kopanou, ale i areálu pro atletiku, tenis, volejbal, kluziště, a moderních  kabin. Při projednávání  projektového úkolu na výstavbu areálu se sešli odpovědní zástupci zainteresovaných organizací a složek dne 11. 4. 1974. Přítomni byli zástupci MNV, ZDŠ, JZD, KAROSY, KRASU, OV ČSTV , TJ SOKOL , projektanti a soudní znalec geolog. Vyjádření všech zástupců je uvedeno v tomto zápisu a jednoznačně podporovalo výstavbu areálu. Například JZD přislíbilo maximální pomoc dopravou a mechanizací , tak aby nové hřiště mohlo být oseto na podzim roku 1974.

Závěrem bylo schválení projektového úkolu, který zpracoval pan Jan Teplý a Vladimír Hora  z brněnské projektové organizace. S pracemi na vybudování tohoto areálu bylo započato již v roce 1974 kácením stromů, křovisek, když dříve  byla odstraněna cihelna, která byla v havarijním stavu. Velký problém začal již s rovnáním plochy ( zahrnutí rybníčku, svahy),kdy přes přísliby při projednávání projektového úkolu, nedošlo k jejich naplnění . Realizace  se  po dlouhých jednáních ujali pracovníci melioračního družstva Jevíčko , za minimální finanční náklad. Ihned se započalo s pokládáním trativodů a provedením meliorací. Nadšení bylo velké, ale vše skončilo finančními problémy ( např. OV ČSTV Svitavy 30%) z rozpočtových nákladů. Došlo k pozastavení  stavby  a vše bylo úplně jinak.  Proběhla mnohá jednání s Místním národním výborem a Zemědělským družstvem  . Situace se zdála neprůrazná, nedostávalo se peněz , práce postupovaly velmi pomalu a dokončení zůstalo v nedohlednu. Velký podíl na postupu prací v té době měl zejména pan Karel  Ondroušek st.a Vlastimil Tatarin.  Díky přízni stavební společnosti OL SPOL Svitavy p. Josefu Češkovi a p. Ladislavu Olivovi, která se projevovala již na konci devadesátých let minulého století, se podařilo za velké finanční pomoci Obecního úřadu dokončit vnitřní úpravy kabin, jejichž zázemí tvoří tři kabiny pro hráče, jedna pro rozhodčí, sociální zařízení včetně sprch a místnost pro občerstvení. Následně v roce 2003 firma OL. Spol dokončila opravy kabin a provedla zateplení budovy včetně nové fasády. Na financování se podílel Obecní úřad, byla poskytnuta dotace z Krajského úřadu v Pardubicích.  Hodnota kabin představuje 1.2 mil. Kč.

Byly zde vybudovány za pomoci  firmy OL Spol a členů TJ dva nové volejbalové kurty včetně dětského hřiště. Sportovní areál se tak po  dlouhých peripetiích  stal pěkným sportovním i kulturním stánkem naší obce.

 
Od svého vzniku v roce 1946 prošel oddíl kopané mnoha úspěchy, ale i neúspěchy.  opravdovou činnost začal v roce 1951. Hrál okresní přebor – III.třídu a od roku 53 druhou třídu okresního přeboru. V roce 1956 postoupilo družstvo do vyšší soutěže, ze které sestoupilo v roce 1959. Největších úspěchů bylo dosaženo v letech 1962-65, kdy se trvale umísťovalo ve II: tř. okresního přeboru na 2. –4.místě. Značný podíl na dobrých výsledcích měli trenéři a vedoucí oddílu kopané pan Břetislav Peterka, Jan Smrkal,Ladislav Buchta, Alois Kopecký, Bohumil Bauer (páter), Josef Vodinský.  V následujících obdobích vykazoval oddíl kopané ve své činnosti značné výkyvy.  Ale období nečinnosti trvalo pouze krátkou dobu. Od počátku 90-tých let hrál oddíl střídavě ve III. třídě . a okresním přeboru. (1999, 2001-2002).

 

 Dlouhodobou tradici má i družstvo dorostenců, i když jejich činnost nebyla vždy pravidelná. Mezi úspěchy dorostenců lze zařadit 3. místo na turnaji O Velikonočního beránka, kde remizovalo s mužstvem Svitav, které hrálo o postup do Ligy dorostenců. V letech 1965-66 se mužstvo stalo přeborníkem okresu pod vedením pana Peterky.

Již v roce 1962 se okresních soutěží zúčastnilo družstvo žáků, které vedl pan učitel Popelka. později pak p.Dufek  a p.učitel Bartoš . V 70-tých letech trénovali žáky pan Jindřich Kincl ml., Vladimír Bauer , Luboš Pokorný , Karel Ondroušek a Roman Ondroušek, Vladimír Slavíček, Vladimír Trnečka . V polovině 80-tých let byl pro žáky 1.- 4.třídy ZŠ sportovní kroužek se zaměřením na míčovou přípravu, kterou vedl p.Dufek. Z těchto hrálo 5 Ligu mladších žáků za TJ Svitavy. Byli to Tomáš Peterka, Vlastimil Bubela, Karel Doubek, Milan Novotný a  Josef Dufek ml..     

V závěru 80-tých let se ujali vedení žákovského oddílu  p.Vl. Tatarin, Trnečka Vl. a Kincl J., kteří vychovali dobrý kolektiv žáků a později dorostenců. Mezi žáky vyrůstala i Milada Fuchsová, která v současné době hraje v oddíle žen za SPARTU  Praha  a Veronika Ondroušková s Miluší Zaoralovou, které hrály II.ligu za oddíl žen TJ Svitavy Lány.

V roce 1994 převzal fotbalový oddíl mužů do svého kádru dorostence, ale rozpadem oddílu dorostenců došlo i   k celkové stagnaci oddílu fotbalu. Po odmlce zahájil fotbalový oddíl svoji činnost  až v roce 1995 založením družstva žáků. Pod vedením trenérů Vladimíra Trnečky a Ladislava Olšera se podařilo sestavit tým, který byl přihlášen do soutěže na sezónu 1995-96 - Okresní přebor žáků skupina B. Tréninky probíhaly 2x týdně. Žáci si nevedli  špatně, obsadili …. místo z ….družstev . Nejlepším střelcem byl Radek Mauer – 26 gólů. O rok později  v sezóně 1996-97 se toto družstvo  stalo přeborníkem soutěže. Z celkových 22 zápasů 18 vyhrálo, 2 remizovali a pouze 2x prohráli..

           Družstvo mužů se znovu přihlásilo do soutěže v sezóně 1996-97, kdy se spojilo s rozpadlým  oddílem z Vítějevse . Muži hráli ve III. třídě sk.A, tenkrát se základem kádru stala většina těchto hráčů. Trenérem byl pan  Miroslav Moravec z Banína. Z deseti soupeřů obsadili naši 5.místo. Od této doby byl oddíl kopané pravidelným účastníkem soutěží se střídavými úspěchy. V sezóně 1998-1999 si mužstvo zajistilo postup do okresního přeboru, po ročním účinkování však přebor opět opustilo. Další dvě sezóny hrálo opět III.třídu.  Do sezóny 2001-2002 ale již opět naskočilo jako účastník Okresního přeboru a tuto soutěž hraje doposud. Za úspěch považujeme založení oddílu dorostenců v roce 2005. V současné době tedy máme zástupce ve všech věkových kategoriích

Vyhledávání

© Copyright 2012 TJ Radiměř | webdesign Tomáš Trnečka