Stojící zleva: tr.Škorpík,Vach,tr.Kincl,Škranc A.,Prchal,Švonc,Kollár,Soušek,Prchalová,Ficker,tr.Škranc

 Klečící zleva: Kolář J.,Němec,Škorpíková,Kolář V.,Kolářová K.

 Ležící: Janků

 

Vyhledávání

© Copyright 2012 TJ Radiměř | webdesign Tomáš Trnečka