VALNÁ HROMADA 2022

26.03.2022 18:00
TJ Radiměř zve všechny členy a delegáty na valnou hromadu, která se uskuteční 26.3.2022 od 18:00 v prostorách kabin TJ (Radiměř 443).
PROGRAM:
1. Zahájení VH
2. Schválení předsedajícího VH
3. Schválení programu VH
4. Schválení Jednacího řádu VH
5. Volba Mandátové komise VH
6. Volba Návrhové komise VH
7. Zpráva o činnosti klubu a oddílů
8. Zpráva o hospodaření TJR
9. Zpráva Kontrolní komise
10. Revize členské základny
11. Zpráva Mandátové komise VH
12. Volba nové výše členských příspěvků
13. Diskuse
14. Zpráva Návrhové komise – návrh na usnesení z VH
15. Schválení usnesení z VH
16. Závěr jednání
Zpět

Vyhledávání

© Copyright 2012 TJ Radiměř | webdesign Tomáš Trnečka